กิจกรรมวิชาการ

สำหรับสมาชิกสมาคมที่ต้องการเก็บเครดิตเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขอใบรับรองฯ

เข้าสู่ CYTOLOGY E-learning

สถิติผู้เข้าร่วม CYTOLOGY E-learningเว็บไซต์โครงการประกันคุณภาพ

ภาพกิจกรรม

20-22 กค 65 อบรมการอ่าน Non Gynecologic Cytology รอบที่ 1
24-26 สิงหาคม 2565 อบรมการอ่าน Non Gynecologic Cytology รอบที่ 2